Sim Đầu Số 0329

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0329.613.288 300.000đ 42 Đặt mua
2 Viettel 0329.536.179 550.000đ 45 Đặt mua
3 Viettel 0329.157.286 960.000đ 43 Đặt mua
4 Viettel 0329.856.779 960.000đ 56 Đặt mua
5 Viettel 0329.13.05.83 960.000đ 34 Đặt mua
6 Viettel 0329.919.766 960.000đ 52 Đặt mua
7 Viettel 0329.374.123 960.000đ 34 Đặt mua
8 Viettel 0329.407.668 960.000đ 45 Đặt mua
9 Viettel 0329.54.2015 960.000đ 31 Đặt mua
10 Viettel 0329.449.368 960.000đ 48 Đặt mua
11 Viettel 0329.45.1980 960.000đ 41 Đặt mua
12 Viettel 0329.439.979 960.000đ 55 Đặt mua
13 Viettel 0329.57.1980 960.000đ 44 Đặt mua
14 Viettel 0329.875.579 960.000đ 55 Đặt mua
15 Viettel 0329.596.066 960.000đ 46 Đặt mua
16 Viettel 032967.999.5 960.000đ 59 Đặt mua
17 Viettel 0329.923.486 960.000đ 46 Đặt mua
18 Viettel 0329.553.679 960.000đ 49 Đặt mua
19 Viettel 0329.74.1981 960.000đ 44 Đặt mua
20 Viettel 0329.63.2022 960.000đ 29 Đặt mua
21 Viettel 0329.43.2011 960.000đ 25 Đặt mua
22 Viettel 0329.63.2016 960.000đ 32 Đặt mua
23 Viettel 0329.921.866 960.000đ 46 Đặt mua
24 Viettel 0329.984.268 960.000đ 51 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Đầu Số 0329 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3