Sim Đầu Số 0348

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0348.454.339 450.000đ 43 Đặt mua
2 Viettel 0348.444.068 450.000đ 41 Đặt mua
3 Viettel 0348.31.03.11 449.000đ 24 Đặt mua
4 Viettel 0348.251.599 450.000đ 46 Đặt mua
5 Viettel 0348.411.266 800.000đ 35 Đặt mua
6 Viettel 0348.904.339 450.000đ 43 Đặt mua
7 Viettel 03489.666.02 450.000đ 44 Đặt mua
8 Viettel 0348.142.068 450.000đ 36 Đặt mua
9 Viettel 0348.012.373 960.000đ 31 Đặt mua
10 Viettel 034893.888.5 450.000đ 56 Đặt mua
11 Viettel 0348.237.239 450.000đ 41 Đặt mua
12 Viettel 0348.707.386 450.000đ 46 Đặt mua
13 Viettel 0348.289.339 960.000đ 49 Đặt mua
14 Viettel 0348.44.2772 450.000đ 41 Đặt mua
15 Viettel 0348.355.268 450.000đ 44 Đặt mua
16 Viettel 0348.963.966 450.000đ 54 Đặt mua
17 Viettel 0348.750.456 800.000đ 42 Đặt mua
18 Viettel 0348.87.3003 960.000đ 36 Đặt mua
19 Viettel 0348.20.5115 450.000đ 29 Đặt mua
20 Viettel 0348.619.266 450.000đ 45 Đặt mua
21 Viettel 0348.213.989 960.000đ 47 Đặt mua
22 Viettel 0348.165.268 450.000đ 43 Đặt mua
23 Viettel 0348.796.986 960.000đ 60 Đặt mua
24 Viettel 0348.952.688 450.000đ 53 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Đầu Số 0348 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3