Sim Đầu Số 039

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0394.34.2639 300.000đ 43 Đặt mua
2 Viettel 0394.356.056 450.000đ 41 Đặt mua
3 Viettel 0398.235.435 750.000đ 42 Đặt mua
4 Viettel 0394.172.072 550.000đ 35 Đặt mua
5 Viettel 0392.894.896 550.000đ 58 Đặt mua
6 Viettel 0395.358.086 300.000đ 47 Đặt mua
7 Viettel 0397.176.786 300.000đ 54 Đặt mua
8 Viettel 0398.55.4224 550.000đ 42 Đặt mua
9 Viettel 0397.082.766 960.000đ 48 Đặt mua
10 Viettel 0398.864.179 450.000đ 55 Đặt mua
11 Viettel 0392.01.08.79 450.000đ 39 Đặt mua
12 Viettel 0399.725.788 449.000đ 58 Đặt mua
13 Viettel 0396.31.05.89 960.000đ 44 Đặt mua
14 Viettel 0393.555.373 450.000đ 43 Đặt mua
15 Viettel 0399.395.066 960.000đ 50 Đặt mua
16 Viettel 0399.71.7227 450.000đ 47 Đặt mua
17 Viettel 0393.305.099 960.000đ 41 Đặt mua
18 Viettel 0392.278.444 800.000đ 43 Đặt mua
19 Viettel 0397.050.079 450.000đ 40 Đặt mua
20 Viettel 0397.327.588 450.000đ 52 Đặt mua
21 Viettel 0392.875.088 450.000đ 50 Đặt mua
22 Viettel 0396.99.2021 450.000đ 41 Đặt mua
23 Viettel 0397.642.186 450.000đ 46 Đặt mua
24 Viettel 0392.848.679 450.000đ 56 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Đầu Số 039 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3