Sim Đầu Số 0973

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0973.043.684 400.000đ 44 Đặt mua
2 Viettel 0973.268.249 400.000đ 50 Đặt mua
3 Viettel 0973.805.371 400.000đ 43 Đặt mua
4 Viettel 0973.643.631 400.000đ 42 Đặt mua
5 Viettel 0973.74.9931 650.000đ 52 Đặt mua
6 Viettel 0973.323.046 550.000đ 37 Đặt mua
7 Viettel 0973.314.353 960.000đ 38 Đặt mua
8 Viettel 0973.289.859 960.000đ 60 Đặt mua
9 Viettel 0973.446.439 960.000đ 49 Đặt mua
10 Viettel 0973.507.890 960.000đ 48 Đặt mua
11 Viettel 0973.315.915 960.000đ 43 Đặt mua
12 Viettel 0973.49.1221 960.000đ 38 Đặt mua
13 Viettel 0973.648.836 960.000đ 54 Đặt mua
14 Viettel 0973.313.105 960.000đ 32 Đặt mua
15 Viettel 0973.605.211 960.000đ 34 Đặt mua
16 Viettel 0973.514.561 960.000đ 41 Đặt mua
17 Viettel 0973.176.198 960.000đ 51 Đặt mua
18 Viettel 0973.111.593 960.000đ 39 Đặt mua
19 Viettel 0973.606.862 960.000đ 47 Đặt mua
20 Viettel 0973.363.830 960.000đ 42 Đặt mua
21 Viettel 0973.444.761 960.000đ 45 Đặt mua
22 Viettel 0973.353.730 960.000đ 40 Đặt mua
23 Viettel 0973.444.793 960.000đ 50 Đặt mua
24 Viettel 0973.31.05.01 960.000đ 29 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Đầu Số 0973 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3