STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 iTelecom 0876.767.888 35.000.000đ 65 Đặt mua
2 iTelecom 0876.98.3333 39.000.000đ 50 Đặt mua
3 iTelecom 0879.79.1996 39.000.000đ 65 Đặt mua
4 iTelecom 0876.71.6666 39.000.000đ 53 Đặt mua
5 iTelecom 0876.81.6666 48.000.000đ 54 Đặt mua
6 iTelecom 0878.000.333 25.000.000đ 32 Đặt mua
7 iTelecom 0876.31.2222 20.000.000đ 33 Đặt mua
8 iTelecom 0876.50.7777 30.000.000đ 54 Đặt mua
9 iTelecom 0876.58.6789 35.000.000đ 64 Đặt mua
10 iTelecom 0876.48.7777 22.800.000đ 61 Đặt mua
11 iTelecom 0876.49.8888 45.000.000đ 66 Đặt mua
12 iTelecom 0877.78.2222 48.000.000đ 45 Đặt mua
13 iTelecom 0876.56.2222 29.000.000đ 40 Đặt mua
14 iTelecom 0879.038.038 25.000.000đ 46 Đặt mua
15 iTelecom 0876.29.2222 39.000.000đ 40 Đặt mua
16 iTelecom 0878.586.586 29.000.000đ 61 Đặt mua
17 iTelecom 0879.47.3333 26.000.000đ 47 Đặt mua
18 iTelecom 0876.67.2222 39.000.000đ 42 Đặt mua
19 iTelecom 0879.31.2222 29.000.000đ 36 Đặt mua
20 iTelecom 0876.95.7777 28.500.000đ 63 Đặt mua
21 iTelecom 0876.83.7777 39.000.000đ 60 Đặt mua
22 iTelecom 0876.94.2222 20.000.000đ 42 Đặt mua
23 iTelecom 0876.262.999 35.000.000đ 58 Đặt mua
24 iTelecom 0876.71.2222 29.000.000đ 37 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim iTel : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3