STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 iTelecom 0879.78.78.78 540.350.000đ 69 Đặt mua
2 iTelecom 0879.39.39.39 711.350.000đ 60 Đặt mua
3 iTelecom 0879.79.3333 270.350.000đ 52 Đặt mua
4 iTelecom 087.88888.79 79.000.000đ 71 Đặt mua
5 iTelecom 087.88888.39 59.000.000đ 67 Đặt mua
6 iTelecom 0872.544.866 740.000đ 50 Đặt mua
7 iTelecom 0874.98.1993 2.600.000đ 58 Đặt mua
8 iTelecom 0872.047.866 700.000đ 48 Đặt mua
9 iTelecom 0876.045.866 700.000đ 50 Đặt mua
10 iTelecom 0877.558.345 840.000đ 52 Đặt mua
11 iTelecom 0879.929.929 16.000.000đ 64 Đặt mua
12 iTelecom 0879.77.79.07 810.000đ 61 Đặt mua
13 iTelecom 0877.512.486 810.000đ 48 Đặt mua
14 iTelecom 0876.655.321 910.000đ 43 Đặt mua
15 iTelecom 0879.294.186 810.000đ 54 Đặt mua
16 iTelecom 0876.655.279 910.000đ 55 Đặt mua
17 iTelecom 08.777.46789 29.000.000đ 63 Đặt mua
18 iTelecom 0878.385.079 810.000đ 55 Đặt mua
19 iTelecom 0876.36.3838 8.000.000đ 52 Đặt mua
20 iTelecom 0878.339.970 810.000đ 54 Đặt mua
21 iTelecom 0876.543.067 910.000đ 46 Đặt mua
22 iTelecom 0877.517.268 810.000đ 51 Đặt mua
23 iTelecom 0878.313.779 810.000đ 53 Đặt mua
24 iTelecom 0878.385.879 810.000đ 63 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim iTel : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3