STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vietnamobile 092.186.7777 105.000.000đ 54 Đặt mua
2 Vietnamobile 09.22.12.12.12 198.000.000đ 22 Đặt mua
3 Vietnamobile 0929.339.889 29.000.000đ 60 Đặt mua
4 Vietnamobile 09.29.11.1983 8.000.000đ 43 Đặt mua
5 Vietnamobile 09.29.11.1984 8.000.000đ 44 Đặt mua
6 Vietnamobile 09.29.03.1983 8.000.000đ 44 Đặt mua
7 Vietnamobile 0567.866668 58.000.000đ 58 Đặt mua
8 Vietnamobile 0929.59.59.59 390.000.000đ 62 Đặt mua
9 Vietnamobile 0925.12.12.12 88.000.000đ 25 Đặt mua
10 Vietnamobile 0926.11.99.00 2.250.000đ 37 Đặt mua
11 Vietnamobile 0926.00.77.22 2.250.000đ 35 Đặt mua
12 Vietnamobile 0926.00.77.99 22.000.000đ 49 Đặt mua
13 Vietnamobile 0926.22.15.15 1.450.000đ 33 Đặt mua
14 Vietnamobile 0926.11.59.59 3.300.000đ 47 Đặt mua
15 Vietnamobile 0926.22.01.01 1.450.000đ 23 Đặt mua
16 Vietnamobile 0926.11.29.29 3.300.000đ 41 Đặt mua
17 Vietnamobile 0926.55.22.99 6.200.000đ 49 Đặt mua
18 Vietnamobile 0925.60.1939 770.000đ 44 Đặt mua
19 Vietnamobile 0926.11.00.77 2.250.000đ 33 Đặt mua
20 Vietnamobile 0926.65.00.33 770.000đ 34 Đặt mua
21 Vietnamobile 0926.11.75.75 1.750.000đ 43 Đặt mua
22 Vietnamobile 0926.08.06.06 2.250.000đ 37 Đặt mua
23 Vietnamobile 0926.00.51.51 945.000đ 29 Đặt mua
24 Vietnamobile 0926.61.44.99 945.000đ 50 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Mobifone : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3