Sim Năm Sinh 1981

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 070.333.1981 2.000.000đ 35 Đặt mua
2 Viettel 0386.44.1981 800.000đ 44 Đặt mua
3 Viettel 0372.04.12.81 800.000đ 28 Đặt mua
4 Viettel 0377.22.05.81 450.000đ 35 Đặt mua
5 Viettel 0345.03.03.81 450.000đ 27 Đặt mua
6 Viettel 0352.05.02.81 450.000đ 26 Đặt mua
7 Viettel 0399.09.06.81 960.000đ 45 Đặt mua
8 Viettel 0359.23.02.81 450.000đ 33 Đặt mua
9 Viettel 0359.01.01.81 960.000đ 28 Đặt mua
10 Viettel 0344.14.02.81 450.000đ 27 Đặt mua
11 Viettel 0333.17.09.81 450.000đ 35 Đặt mua
12 Viettel 0362.88.1981 960.000đ 46 Đặt mua
13 Viettel 0399.03.08.81 960.000đ 41 Đặt mua
14 Viettel 0335.20.01.81 960.000đ 23 Đặt mua
15 Viettel 0334.08.06.81 450.000đ 33 Đặt mua
16 Viettel 0339.12.1981 800.000đ 37 Đặt mua
17 Viettel 0867.01.10.81 960.000đ 32 Đặt mua
18 Viettel 0378.24.08.81 450.000đ 41 Đặt mua
19 Viettel 0362.22.12.81 960.000đ 27 Đặt mua
20 Viettel 0392.29.02.81 960.000đ 36 Đặt mua
21 Viettel 0392.26.06.81 450.000đ 37 Đặt mua
22 Viettel 0383.46.1981 800.000đ 43 Đặt mua
23 Viettel 0398.47.1981 800.000đ 50 Đặt mua
24 Viettel 0382.05.12.81 800.000đ 30 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1981 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3