Sim Năm Sinh 2002

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 09.8118.0202 7.900.000đ 31 Đặt mua
2 Viettel 097.123.0202 7.900.000đ 26 Đặt mua
3 Viettel 096.123.0202 7.900.000đ 25 Đặt mua
4 Viettel 0971.15.0202 1.600.000đ 27 Đặt mua
5 Viettel 0971.14.0202 1.600.000đ 26 Đặt mua
6 Viettel 0961.31.0202 1.700.000đ 24 Đặt mua
7 Viettel 0971.13.0202 1.600.000đ 25 Đặt mua
8 Viettel 09.7117.0202 7.300.000đ 29 Đặt mua
9 Viettel 0971.19.0202 1.600.000đ 31 Đặt mua
10 Viettel 0971.18.0202 1.600.000đ 30 Đặt mua
11 Viettel 0326.120.102 550.000đ 17 Đặt mua
12 Viettel 0981.25.06.02 960.000đ 33 Đặt mua
13 Viettel 0866.04.01.02 960.000đ 27 Đặt mua
14 Viettel 0342.23.10.02 960.000đ 17 Đặt mua
15 Viettel 0399.25.12.02 960.000đ 33 Đặt mua
16 Viettel 0397.08.01.02 960.000đ 30 Đặt mua
17 Viettel 0985.17.04.02 960.000đ 36 Đặt mua
18 Viettel 0973.10.08.02 960.000đ 30 Đặt mua
19 Viettel 0978.18.08.02 960.000đ 43 Đặt mua
20 Viettel 0973.15.03.02 960.000đ 30 Đặt mua
21 Viettel 0393.23.09.02 960.000đ 31 Đặt mua
22 Viettel 0358.10.12.02 960.000đ 22 Đặt mua
23 Viettel 0985.30.04.02 960.000đ 31 Đặt mua
24 Viettel 0964.21.12.02 960.000đ 27 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2002 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3