Sim Ngũ Quý Đầu Số 05

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Reddi 05594.00000 19.500.000đ 23 Đặt mua
2 Vietnamobile 05.888.33333 198.000.000đ 44 Đặt mua
3 Reddi 05590.88888 129.000.000đ 59 Đặt mua
4 Vietnamobile 05839.22222 101.000.000đ 35 Đặt mua
5 Vietnamobile 056.35.44444 19.900.000đ 39 Đặt mua
6 Vietnamobile 05692.00000 32.500.000đ 22 Đặt mua
7 Vietnamobile 05833.44444 61.700.000đ 39 Đặt mua
8 Reddi 05595.00000 24.200.000đ 24 Đặt mua
9 Vietnamobile 05894.11111 35.000.000đ 31 Đặt mua
10 Reddi 05597.00000 19.400.000đ 26 Đặt mua
11 Vietnamobile 05870.33333 79.000.000đ 35 Đặt mua
12 Vietnamobile 05872.99999 175.000.000đ 67 Đặt mua
13 Reddi 05597.11111 30.500.000đ 31 Đặt mua
14 Reddi 05598.00000 19.500.000đ 27 Đặt mua
15 Reddi 05594.11111 27.400.000đ 28 Đặt mua
16 Reddi 05594.55555 65.600.000đ 48 Đặt mua
17 Vietnamobile 05874.66666 109.000.000đ 54 Đặt mua
18 Vietnamobile 05826.22222 83.700.000đ 31 Đặt mua
19 Vietnamobile 05844.00000 38.800.000đ 21 Đặt mua
20 Reddi 05594.77777 65.500.000đ 58 Đặt mua
21 Vietnamobile 05889.33333 103.000.000đ 45 Đặt mua
22 Reddi 05599.22222 65.700.000đ 38 Đặt mua
23 Vietnamobile 05683.77777 113.000.000đ 57 Đặt mua
24 Vietnamobile 05867.99999 247.000.000đ 71 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Ngũ Quý Đầu Số 05 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3