Sim Ông Địa Viettel

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0326.903.938 300.000đ 43 Đặt mua
2 Viettel 0971.730.778 960.000đ 49 Đặt mua
3 Viettel 0967.867.938 960.000đ 63 Đặt mua
4 Viettel 0961.382.538 960.000đ 45 Đặt mua
5 Viettel 0962.535.538 960.000đ 46 Đặt mua
6 Viettel 0392.474.838 960.000đ 48 Đặt mua
7 Viettel 0353.693.638 960.000đ 46 Đặt mua
8 Viettel 0968.946.738 960.000đ 60 Đặt mua
9 Viettel 0971.255.938 960.000đ 49 Đặt mua
10 Viettel 0333.143.338 960.000đ 31 Đặt mua
11 Viettel 0981.204.738 960.000đ 42 Đặt mua
12 Viettel 0984.604.738 960.000đ 49 Đặt mua
13 Viettel 0963.058.938 960.000đ 51 Đặt mua
14 Viettel 0973.109.438 960.000đ 44 Đặt mua
15 Viettel 0977.069.438 960.000đ 53 Đặt mua
16 Viettel 0972.194.438 960.000đ 47 Đặt mua
17 Viettel 0965.144.838 960.000đ 48 Đặt mua
18 Viettel 0974.092.838 960.000đ 50 Đặt mua
19 Viettel 0989.721.378 960.000đ 54 Đặt mua
20 Viettel 0393.399.978 960.000đ 60 Đặt mua
21 Viettel 0327.939.838 960.000đ 52 Đặt mua
22 Viettel 0985.691.778 960.000đ 60 Đặt mua
23 Viettel 0971.578.178 960.000đ 53 Đặt mua
24 Viettel 0369.888.978 960.000đ 66 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Ông Địa Viettel : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3