Sim trả sau

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0384.960.639 300.000đ 48 Đặt mua
2 Viettel 0976.284.853 400.000đ 52 Đặt mua
3 Viettel 0966.176.485 400.000đ 52 Đặt mua
4 Viettel 0985.164.750 400.000đ 45 Đặt mua
5 Viettel 0865.081.681 750.000đ 43 Đặt mua
6 Viettel 0398.55.4224 550.000đ 42 Đặt mua
7 Viettel 0388.170.670 550.000đ 40 Đặt mua
8 Viettel 0348.83.3039 300.000đ 41 Đặt mua
9 Viettel 0332.970.170 450.000đ 32 Đặt mua
10 Viettel 0987.488.924 400.000đ 59 Đặt mua
11 Viettel 0343.551.479 300.000đ 41 Đặt mua
12 Viettel 0335.543.079 300.000đ 39 Đặt mua
13 Viettel 0367.43.1123 550.000đ 30 Đặt mua
14 Viettel 0979.295.654 400.000đ 56 Đặt mua
15 Viettel 0392.894.896 550.000đ 58 Đặt mua
16 Viettel 0363.490.439 300.000đ 41 Đặt mua
17 Viettel 0332.40.43.40 450.000đ 23 Đặt mua
18 Viettel 0973.043.684 400.000đ 44 Đặt mua
19 Viettel 0328.650.115 300.000đ 31 Đặt mua
20 Viettel 0357.0808.55 450.000đ 41 Đặt mua
21 Viettel 0965.154.745 400.000đ 46 Đặt mua
22 Viettel 0982.521.290 400.000đ 38 Đặt mua
23 Viettel 03434.18.468 550.000đ 41 Đặt mua
24 Viettel 0344.873.273 550.000đ 41 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim trả sau : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3