Sim Tứ Quý 1 Đầu Số 03

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0363.54.1111 12.500.000đ 25 Đặt mua
2 Viettel 034.905.1111 13.500.000đ 25 Đặt mua
3 Viettel 037.84.11111 40.000.000đ 27 Đặt mua
4 Viettel 0395.63.1111 22.000.000đ 30 Đặt mua
5 Viettel 0335.90.1111 25.000.000đ 24 Đặt mua
6 Viettel 0368.85.1111 22.400.000đ 34 Đặt mua
7 Viettel 0367.111111 255.000.000đ 22 Đặt mua
8 Viettel 0399.76.1111 26.000.000đ 38 Đặt mua
9 Viettel 039.689.1111 24.000.000đ 39 Đặt mua
10 Viettel 0326.37.1111 13.500.000đ 25 Đặt mua
11 Viettel 0394.64.1111 15.000.000đ 30 Đặt mua
12 Viettel 0357.09.1111 18.000.000đ 28 Đặt mua
13 Viettel 0389.711111 60.000.000đ 32 Đặt mua
14 Viettel 038.577.1111 16.200.000đ 34 Đặt mua
15 Viettel 0399.47.1111 13.800.000đ 36 Đặt mua
16 Viettel 03635.11111 73.600.000đ 22 Đặt mua
17 Viettel 035.99.11111 92.100.000đ 31 Đặt mua
18 Viettel 03365.11111 67.600.000đ 22 Đặt mua
19 Viettel 0382.111.111 266.000.000đ 19 Đặt mua
20 Viettel 0346.25.1111 12.400.000đ 24 Đặt mua
21 Viettel 03.5858.1111 36.000.000đ 33 Đặt mua
22 Viettel 03774.01111 13.500.000đ 25 Đặt mua
23 Viettel 0368.84.1111 14.400.000đ 33 Đặt mua
24 Viettel 039.818.1111 34.000.000đ 33 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Tứ Quý 1 Đầu Số 03 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3