Sim Tứ Quý 2 Đầu Số 05

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vietnamobile 0522.58.2222 20.000.000đ 30 Đặt mua
2 Vietnamobile 0568.75.2222 13.500.000đ 39 Đặt mua
3 Reddi 05597.22222 46.200.000đ 36 Đặt mua
4 Vietnamobile 0562.90.2222 14.700.000đ 30 Đặt mua
5 Vietnamobile 0587.53.2222 8.800.000đ 36 Đặt mua
6 Reddi 0559.67.2222 12.400.000đ 40 Đặt mua
7 Vietnamobile 0568.41.2222 13.300.000đ 32 Đặt mua
8 Vietnamobile 0564.58.2222 7.500.000đ 36 Đặt mua
9 Vietnamobile 0585.23.2222 16.300.000đ 31 Đặt mua
10 Vietnamobile 0583.17.2222 8.300.000đ 32 Đặt mua
11 Reddi 0559.03.2222 17.900.000đ 30 Đặt mua
12 Vietnamobile 0587.44.2222 11.300.000đ 36 Đặt mua
13 Vietnamobile 0589.58.2222 20.300.000đ 43 Đặt mua
14 Reddi 0559.33.2222 24.300.000đ 33 Đặt mua
15 Vietnamobile 0587.16.2222 9.200.000đ 35 Đặt mua
16 Vietnamobile 0586.73.2222 8.300.000đ 37 Đặt mua
17 Reddi 0559.36.2222 17.900.000đ 36 Đặt mua
18 Reddi 0559.70.2222 14.400.000đ 34 Đặt mua
19 Reddi 0559.71.2222 14.500.000đ 35 Đặt mua
20 Reddi 0559.44.2222 14.500.000đ 35 Đặt mua
21 Vietnamobile 0587.81.2222 8.300.000đ 37 Đặt mua
22 Reddi 0559.04.2222 12.400.000đ 31 Đặt mua
23 Reddi 0559.59.2222 39.900.000đ 41 Đặt mua
24 Vietnamobile 0523.45.2222 67.500.000đ 27 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Tứ Quý 2 Đầu Số 05 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3