Sim Tứ Quý 3 Đầu Số 03

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0368.313333 55.000.000đ 33 Đặt mua
2 Viettel 0384.87.3333 23.100.000đ 42 Đặt mua
3 Viettel 0352.16.3333 40.000.000đ 29 Đặt mua
4 Viettel 0342.90.3333 23.500.000đ 30 Đặt mua
5 Viettel 03456.43333 42.800.000đ 34 Đặt mua
6 Viettel 0394.57.3333 19.800.000đ 40 Đặt mua
7 Viettel 0386.59.3333 65.100.000đ 43 Đặt mua
8 Viettel 0373.68.3333 66.000.000đ 39 Đặt mua
9 Viettel 0333.07.3333 94.100.000đ 28 Đặt mua
10 Viettel 0379.55.3333 45.600.000đ 41 Đặt mua
11 Viettel 0349.10.3333 16.200.000đ 29 Đặt mua
12 Viettel 0365.40.3333 18.000.000đ 30 Đặt mua
13 Viettel 0352.333.333 424.000.000đ 28 Đặt mua
14 Viettel 0387.49.3333 17.100.000đ 43 Đặt mua
15 Viettel 0355.27.3333 34.900.000đ 34 Đặt mua
16 Viettel 0358.16.3333 39.000.000đ 35 Đặt mua
17 Viettel 0358.99.3333 94.100.000đ 46 Đặt mua
18 Viettel 0377.24.3333 16.700.000đ 35 Đặt mua
19 Viettel 0368.333333 994.850.000đ 35 Đặt mua
20 Viettel 0339.77.3333 38.200.000đ 41 Đặt mua
21 Viettel 0393.70.3333 33.200.000đ 34 Đặt mua
22 Viettel 0395.95.3333 50.000.000đ 43 Đặt mua
23 Viettel 0389.333333 994.850.000đ 38 Đặt mua
24 Viettel 0373.96.3333 29.400.000đ 40 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Tứ Quý 3 Đầu Số 03 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3