Sim Tứ Quý Giữa Viettel

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 035.3333.692 960.000đ 37 Đặt mua
2 Viettel 032.7777.852 960.000đ 48 Đặt mua
3 Viettel 035.6666.863 960.000đ 49 Đặt mua
4 Viettel 036.7777.548 960.000đ 54 Đặt mua
5 Viettel 032.5555.203 960.000đ 30 Đặt mua
6 Viettel 03.6666.9416 960.000đ 47 Đặt mua
7 Viettel 035.2222.817 960.000đ 32 Đặt mua
8 Viettel 037.5555.429 960.000đ 45 Đặt mua
9 Viettel 03.5555.2836 960.000đ 42 Đặt mua
10 Viettel 038.7777.106 960.000đ 46 Đặt mua
11 Viettel 033.6666.531 960.000đ 39 Đặt mua
12 Viettel 0.3333.47988 960.000đ 48 Đặt mua
13 Viettel 03.8888.4623 960.000đ 50 Đặt mua
14 Viettel 03.5555.7925 960.000đ 46 Đặt mua
15 Viettel 034.7777.937 960.000đ 54 Đặt mua
16 Viettel 03.7777.1566 960.000đ 49 Đặt mua
17 Viettel 0.3333.62099 960.000đ 38 Đặt mua
18 Viettel 0325.1111.42 960.000đ 20 Đặt mua
19 Viettel 0.3333.81669 960.000đ 42 Đặt mua
20 Viettel 03.9999.0366 960.000đ 54 Đặt mua
21 Viettel 086.5555.387 960.000đ 52 Đặt mua
22 Viettel 0.3333.01958 960.000đ 35 Đặt mua
23 Viettel 0.3333.54766 960.000đ 40 Đặt mua
24 Viettel 03.9999.2873 960.000đ 59 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Tứ Quý Giữa Viettel : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3