STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0338.55.1116 599.000đ 33 Đặt mua
2 Viettel 0357.0808.55 450.000đ 41 Đặt mua
3 Viettel 0388.284.584 550.000đ 50 Đặt mua
4 Viettel 0346.31.05.89 650.000đ 39 Đặt mua
5 Viettel 0347.84.4004 450.000đ 34 Đặt mua
6 Viettel 0392.894.896 550.000đ 58 Đặt mua
7 Viettel 0343.551.479 300.000đ 41 Đặt mua
8 Viettel 0328.291.391 800.000đ 38 Đặt mua
9 Viettel 0343.945.139 300.000đ 41 Đặt mua
10 Viettel 0364.558.439 399.000đ 47 Đặt mua
11 Viettel 0395.358.086 300.000đ 47 Đặt mua
12 Viettel 0335.750.286 300.000đ 39 Đặt mua
13 Viettel 0354.482.186 300.000đ 41 Đặt mua
14 Viettel 0342.209.768 299.000đ 41 Đặt mua
15 Viettel 0332.406.439 299.000đ 34 Đặt mua
16 Viettel 0339.05.05.00 800.000đ 25 Đặt mua
17 Viettel 0344.417.418 450.000đ 36 Đặt mua
18 Viettel 0394.172.072 550.000đ 35 Đặt mua
19 Viettel 0328.650.115 300.000đ 31 Đặt mua
20 Viettel 0332.592.347 300.000đ 38 Đặt mua
21 Viettel 0369.843.279 300.000đ 51 Đặt mua
22 Viettel 0344.873.273 550.000đ 41 Đặt mua
23 Viettel 0385.331.031 450.000đ 27 Đặt mua
24 Viettel 0398.235.435 750.000đ 42 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Viettel : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3