STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 09683.09337 550.000đ 48 Đặt mua
2 Viettel 0984.962.752 650.000đ 52 Đặt mua
3 Viettel 0389.965.865 550.000đ 59 Đặt mua
4 Viettel 0387.116.468 550.000đ 44 Đặt mua
5 Viettel 0865.081.681 750.000đ 43 Đặt mua
6 Viettel 0382.088.066 750.000đ 41 Đặt mua
7 Viettel 0332.509.209 550.000đ 33 Đặt mua
8 Viettel 0337.26.10.87 650.000đ 37 Đặt mua
9 Viettel 0982.872.981 650.000đ 54 Đặt mua
10 Viettel 0364.041.941 550.000đ 32 Đặt mua
11 Viettel 0338.55.1116 599.000đ 33 Đặt mua
12 Viettel 0354.340.940 550.000đ 32 Đặt mua
13 Viettel 0392.894.896 550.000đ 58 Đặt mua
14 Viettel 0983.719.482 550.000đ 51 Đặt mua
15 Viettel 0394.172.072 550.000đ 35 Đặt mua
16 Viettel 096.2244.275 550.000đ 41 Đặt mua
17 Viettel 03434.18.468 550.000đ 41 Đặt mua
18 Viettel 0339.05.05.00 800.000đ 25 Đặt mua
19 Viettel 0365.603.608 550.000đ 37 Đặt mua
20 Viettel 0346.31.05.89 650.000đ 39 Đặt mua
21 Viettel 0336.560.564 500.000đ 38 Đặt mua
22 Viettel 0328.510.410 550.000đ 24 Đặt mua
23 Viettel 0328.291.391 800.000đ 38 Đặt mua
24 Viettel 0356.180.185 650.000đ 37 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Viettel : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3