STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Reddi 0559.30.8888 54.500.000đ 54 Đặt mua
2 Reddi 0559.12.7777 27.500.000đ 50 Đặt mua
3 Reddi 0559.00.6666 38.500.000đ 43 Đặt mua
4 Reddi 0559.60.9999 84.500.000đ 61 Đặt mua
5 Reddi 0559.86.6789 33.000.000đ 63 Đặt mua
6 Reddi 0559.15.9999 103.000.000đ 61 Đặt mua
7 Reddi 0559.11.6666 46.500.000đ 45 Đặt mua
8 Reddi 0559.01.8888 54.500.000đ 52 Đặt mua
9 Reddi 0559.76.6789 22.200.000đ 62 Đặt mua
10 Reddi 0559.13.9999 103.000.000đ 59 Đặt mua
11 Reddi 0559.15.7777 26.500.000đ 53 Đặt mua
12 Reddi 0559.57.8888 54.500.000đ 63 Đặt mua
13 Reddi 0559.23.5555 29.000.000đ 44 Đặt mua
14 Reddi 0559.37.6666 40.000.000đ 53 Đặt mua
15 Reddi 0559.44.8888 58.000.000đ 59 Đặt mua
16 Reddi 0559.16.5555 22.200.000đ 46 Đặt mua
17 Reddi 0559.31.6666 40.000.000đ 47 Đặt mua
18 Reddi 0559.16.7777 27.500.000đ 54 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Viettel : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3