STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Gmobile 099.579.68.68 48.000.000đ 67 Đặt mua
2 Gmobile 0996.87.88.89 29.000.000đ 72 Đặt mua
3 Gmobile 0996.800.800 39.000.000đ 40 Đặt mua
4 Gmobile 0993.679.533 560.000đ 54 Đặt mua
5 Gmobile 0598.1998.33 600.000đ 55 Đặt mua
6 Gmobile 0995.242.388 910.000đ 50 Đặt mua
7 Gmobile 0598.1999.03 630.000đ 53 Đặt mua
8 Gmobile 0995.537.735 1.100.000đ 53 Đặt mua
9 Gmobile 0598.1999.52 630.000đ 57 Đặt mua
10 Gmobile 0995.24.07.79 910.000đ 52 Đặt mua
11 Gmobile 0995.60.60.80 770.000đ 43 Đặt mua
12 Gmobile 0993.679.626 700.000đ 57 Đặt mua
13 Gmobile 0997.05.70.05 560.000đ 42 Đặt mua
14 Gmobile 0993.676.232 700.000đ 47 Đặt mua
15 Gmobile 05.993.999.20 770.000đ 55 Đặt mua
16 Gmobile 0993.15.39.68 840.000đ 53 Đặt mua
17 Gmobile 0993.677.009 700.000đ 50 Đặt mua
18 Gmobile 0993.68.02.66 600.000đ 49 Đặt mua
19 Gmobile 0598.1999.71 630.000đ 58 Đặt mua
20 Gmobile 0993.959.388 910.000đ 63 Đặt mua
21 Gmobile 0598.1998.36 600.000đ 58 Đặt mua
22 Gmobile 05.993.999.30 770.000đ 56 Đặt mua
23 Gmobile 0598.1999.14 630.000đ 55 Đặt mua
24 Gmobile 0993.8777.86 630.000đ 64 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Vinaphone : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3